Diversen maatwerk Wij maken, leveren en monteren allerlei soorten maatwerk producten voor onze klanten in iedere gewenste uitvoering. Ook kunnen wij iedere gewenste conservering verzorgen. Wij denken graag met u mee om het beste uit uw idee naar voren te laten komen.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.