Trappen en hekwerken Wij maken, leveren en monteren allerlei soorten trappen en hekwerken voor onze klanten in iedere gewenste uitvoering. Ook kunnen wij iedere gewenste conservering verzorgen. Wij kunnen voor u ook alle soorten treden verzorgen.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.